Actueel

De kracht van licht gebruiken: de verspreiding van het Coronavirus en het griepvirus in de lucht voorkomen.

Het is bekend dat conventioneel kiemdodend ultraviolet (UV) licht de overdracht van virussen van persoon op persoon door de lucht vermindert door de virussen te doden terwijl ze in de lucht zijn.  Vraag nu meer informatie aan en kijk wat er in uw situatie mogelijk is.

 


ROVC heeft haar nieuwe vestiging geopend in Rotterdam. Deze voor Nederland zo belangrijke regio is het hart van de industrie en installatiebranche van Nederland. LedOne heeft na advies op basis van gedetailleerde lichtplannen de verlichting mogen verzorgen in het nieuwe pand voor de ROVC.


Onder deskundig advies van LedOne, heeft Zwart Techniek in Ijmuiden ervoor gekozen om al haar traditionele verlichting in de kantoren en werkhallen te vervangen door duurzame led-verlichting. De medewerkers zijn zeer tevreden over het licht. Door het upgraden van het lichtniveau in de werkhallen zijn de medewerkers minder vermoeid.  Tijdens de detail montage is er nu meer zicht en worden er minder concentratieproblemen ervaren bij werkzaamheden waarbij goed licht van essentieel belang is.


Energieakkoord: bedrijven krijgen verplichting overheid te informeren over energiebesparing zoals led

In het kader van het Energieakkoord worden bedrijven voortaan verplicht om in het kader van de Wet Milieubeheer te melden welke energiebesparingsmaatregelen zij hebben genomen; zoals het plaatsen van led.

De informatieplicht aangaande energiebesparing is een van de acties die nu ondernomen wordt.

Deze maatregel en andere maatregelen staan in de Uitvoeringsagenda van de Borgingscommissie van het Energieakkoord die voorzitter Ed Nijpels naar het Kabinet heeft gestuurd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt met de gemeenten concrete prestatieafspraken over de uitvoering van deze maatregel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging VNO-NCW zorgen voor een eenvoudig digitaal systeem waar bedrijven kunnen melden wat ze hebben gedaan om zich aan de wet te houden.

In oktober 2017 constateerde de Nationale Energie Verkenning (NEV) dat de teller op 75 petajoule zou blijven steken. De aanpassing van de Wet Milieubeer moet dit gat grotendeels dichten. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere intensiveringen afgesproken.

De wet schrijft al jaren voor dat bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit of meer dan 25.000 kubieke meter gas verbruiken besparingsmaatregelen moeten nemen die ze in 5 jaar terugverdienen (red. het zou hierbij gaan om 100.000 tot 150.000 bedrijven). Hierbij wordt op basis van jurisprudentie het uitgangspunt gehanteerd dat iedere maatregel met een terugverdientijd van 5 jaar of minder verplicht door het bedrijf of instelling moet worden uitgevoerd. Zo wordt voor ruimte- en buitenverlichting in kantoren onder meer led-verlichting voorgeschreven.

De uitvoering van de wet liep tot nu toe echter gebrekkig. Er was te weinig zicht op wat bedrijven deden. Die krijgen nu de plicht te melden welke maatregelen ze hebben getroffen. Met de nieuwe informatieplicht kunnen inspecteurs gericht achterblijvers controleren. In het voorjaar van 2016 werden op last van toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma al 20 extra inspecteurs aangesteld om te controleren of bedrijven energiebesparingsmaatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen wel uitvoeren.


Onder deskundig advies van LedOne, heeft Gezondheidscentrum De Compagnie in de Oostvaardersbuurt en de Eilandenbuurt in Almere Buiten ervoor gekozen om al haar traditionele verlichting te gaan vervangen door duurzame led-verlichting. De medewerkers zijn zeer tevreden over het licht. Door te spelen met de kleurtemperatuur ervaart men minder vermoeidheid tijdens het werken en minder concentratieproblemen bij werkzaamheden waarbij de kleur van het licht een hoge rol speelt.


LedOne heeft ASN schade Naarden geholpen te verduurzamen door de conventionele verlichting te vervangen voor LED verlichting. De centrale werkplaats waar gewerkt word aan schade auto's en de spuitcabines zijn nu volledig om in led. Hierdoor is er een besparing gerealiseerd van 72% op de verlichtingskosten plus een lichtverbetering van het algehele lichtniveau.


LedOne heeft Nieuwkoop Automotive Group geholpen bij het bepalen van de juiste lichtkeuzes voor haar werkplaatsen. Door middel van een nieuw lichtplan op maat en het opstellen van een gezonde business case bespaard Nieuwkoop Automotive Group nu 65% op de verlichtingskosten. Tevens is het lichtniveau naar een hoger level getild zodat de monteurs meer licht hebben voor de uit te oefenen werkzaamheden waarbij goed zicht essentieel is.


LedOne is MKB+ Partner geworden van het BIG DATA VALUE CENTER. 

Het Big Data Value Center is een uniek innovatieplatform op het gebied van big data oplossingen voor de overheid en het MKB. Wij laten hen zien hoe zij veel slimmer en efficiënter beleidskeuzes kunnen maken door hun eigen data met externe data te combineren, te analyseren en op een andere manier te gebruiken. Waarde is voor het Big Data Value Center meer dan euro’s alleen: waarde gaat ook over persoonlijk welzijn, duurzaamheid en sociale betrokkenheid. Het Big Data Value Center biedt altijd een concreet advies, maar vooral nieuwe kennis, inzichten en businesscases waarmee organisaties direct aan de slag kunnen.

 

Rol van LedOne als MKB+ Partner:

 

LedOne richt zich, naast haar reguliere activiteiten op het gebied van verlichtingsadvies, tevens op het raakvlak van data en verlichting. 

 

Opkomende technologieën, zoals VLC (Visible Light Communication) van Philips maakt het mogelijk de positie van personen en voorwerpen exact te bepalen. Door de hierbij verzamelde data kunnen klanten en hun gedrag beter in beeld gebracht en processen gestroomlijnd worden. Door een nauwe samenwerking met gerenommeerde data-analytics organisaties, zoals het Duitse prudsys en startups, zoals Signal Cruncher kan LedOne bedrijven ondersteunen bij het in kaart brengen op welke wijze slimme, zelflerende netwerk systemen hun processen efficiënter kunnen laten verlopen.


BSM Valves B.V. onderdeel van Aalberts Industries N.V. in Nederland heeft na advies van LedOne ervoor gekozen om de overstap naar led verlichting te maken. De werkhallen zijn nu voorzien van de nieuwste ledtechnieken wat resulteert in een hoger en stabieler lichtniveau. De medewerkers zijn zeer tevreden over het licht. Minder verblinding, maar toch aanzienlijk meer licht waardoor er minder concentratie problemen (focus en hoofdpijn) zich voordoen dan voorheen. BSM Valves B.V. bespaart nu ruim 65% op de totale verlichtingskosten per jaar.


Gezondheidscentrum Prisma in Almere is ook overgegaan op led verlichting. LedOne heeft hierin de leidende rol gespeeld als adviseur en een besparing gerealiseerd van meer dan 60% op de totale verlichtings-kosten.


Onder deskundig advies van De Groene Reus en LedOne, heeft Gezondheidscentrum De Binder in de Faunabuurt in Almere Buiten ervoor gekozen om al haar traditionele verlichting te gaan vervangen door duurzame led-verlichting. Dit is een eerste grote potentiële stap op weg naar een complete verduurzaming van de gehele Almeerse zorggroep met al haar 25 gebouwen.

Op dit moment heeft De Binder bijna 700 lichtcomponenten. In de nieuwe situatie gaat men terug naar ruim 321 lichtcomponenten en zal er een energiebesparing zijn van meer dan 60% op elektriciteit. Dat is enorm! Deze investering heeft men in circa 5 jaar terugverdiend.


info@ledone.eu

 

LedOne | Wisselweg 33 | 1314 CB Almere